«محمدرضا عبدالرحیمی» که از سوی وزیر راه و شهرسازی قرار بود به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی، جایگزین تورج دهقانی زنگنه شود، گفت: بعدازظهر دیروز این پیشنهاد از سوی وزیر راه مطرح شد، اما این پست را نپذیرفتم.
محمدرضا عبدالرحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بعدازظهر دیروز پس از موضوع برکناری آقای تورج دهقانی زنگنه از ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، وزیر راه و شهرسازی به این جانب پیشنهاد سرپرستی این سازمان را داد که من به وی گفتم در مقطع فعلی و اینکه چند هفته تا پایان عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، بهتر است تصمیم‌گیری‌ها در این باره از سوی دولت جدید پس از استقرار با نظام برنامه‌ریزی آن دولت اتخاذ شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: در حال حاضر هم در منطقه آزاد ماکو به مردم آن منطقه خدمت می کنم و در مقابل مردم منطقه متعهد به مسوولیت هستم.
وی ادامه داد: روز گذشته از وزیر راه و شهرسازی خواهش کردم که من را معاف کنند چون در این مقطع، زمان مناسبی برای پذیرش این پست نیست و مسئولیت فعلی ام اجازه نمی دهد آنجا را رها کنم و دولت آینده باید خودش تصمیم بگیرد بنابراین پست سرپرستی سازمان هواپیمایی را قبول نکردم‌؛ همین امر موجب شد که آقای وزیر راه، ابلاغ پست سرپرستی را برای آقای سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با حفظ سمت صادر کند‌.
به گزارش فارس، بعدازظهر دیروز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پس از برکناری تورج دهقانی زنگنه از سازمان هواپیمایی کشوری، سیاوش امیرمکری را به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری معرفی کرد.
امیرمکری در حال حاضر مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است که با حفظ سمت، این پست را قبول کرده است.
شنیده ها حاکی از آن است که وزیر راه و شهرسازی در 2 الی 3 ماه گذشته از سوی نهادهای نظارتی بابت ریاست آقای زنگنه در سازمان هواپیمایی به دلیل برخی پرونده های اقتصادی تحت فشار بود ، حتی دو معاون هوانوردی و توسعه مدیریت ساز مان هواپیمایی هم که از سوی زنگنه در سازمان هواپیمایی منصوب شده است، در این حوزه چندان مناسب عمل نکرده‌اند.
انتهای پیام/

source

توسط artmisblog