مطالعات نشان می دهد که عدم دسترسی به سقط جنین هزینه های مالی و عاطفی مادام العمر دارد
استناد

source

توسط artmisblog