ایسنا/خوزستان معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از برنامه های وزیر این است که در مدت سه سال آینده تولیدات شیلاتی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن افزایش پیدا کند. یعنی ۱۰۰ درصد تولیدات شیلات کشور افزایش پیدا می کند.
سید مجتبی خیام نکویی در مراسم رونمایی از طرح مولدسازی ماهی دریایی سی باس که امروز، ۱۲ مردادماه در بندر امام برگزار شد، اظهار کرد: استان خوزستان ۱۵ درصد از سهم تولیدات غذایی کشور را برعهده دارد و در حوزه شیلاتی نیز این سهم به ۱۲ درصد می رسد.
وی افزود: با وجود اینکه هر چه جلوتر می رویم محدودیت ها در بخش کشاورزی و منابع آب بیشتر می شود اما انتظار این است که تولیدات بخش کشاورزی و رسیدن به امنیت غذایی پایدار افزایش پیدا کند.
خیام نکویی تصریح کرد: ایران در سال ۱۴۳۰ نیازمند حداقل ۱۹۰ میلیون تن غذا است در حالی که امروز ۱۲۵میلیون تن غذا داریم و حداقل ۶۵ میلیون تن غذا در این فرایند باید تولید شود. استان خوزستان اگر بخواهد این سهم یعنی سهم ۱۵ درصدی خود را حفظ کند باید حدود ۳۰ میلیون تن غذا تولید کند و این مساله نیازمند بهره وری در واحد سطح است.
به گزارش ایسنا، وی عنوان کرد: از برنامه های وزیر این است که در مدت سه سال آینده تولیدات شیلاتی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن افزایش پیدا کند. یعنی ۱۰۰ درصد تولیدات شیلات کشور افزایش پیدا می کند.
 خیام نکویی گفت:  همچنین باید تولیدات شیلاتی در استان خوزستان از ۱۴۰ هزار تن فعلی به میزان ۳۰۰ هزار تن برسد که تحقق این میزان، نیازمند الزاماتی است و مجموعه عواملی باید در اختیار استان قرار گیرد تا بتوان این مساله را محقق کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین گام ها این است که بتوانیم حداقل چندین گونه از ماهیانی که در سبد غذایی مردم قرار می گیرند، عملیات بیوتکنیکی آن ها را به پایان برسانیم و این دانش فنی را به بخش خوصوصی انتقال دهیم و این موضوع ظرف مدت سه سال آینده رخ دهد.
خیام نکویی بیان کرد: یکی دیگر از الزامات این است که این موضوع در دستور کار اول استان قرار گیرد که  در این صورت هم انتظارات در حوزه امنیت غذایی محقق می شود و هم تولیدات شیلاتی به ۳۰۰ هزار تن می رسد؛ از طرفی این مسئله نیازمند فعالیت جهادی است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog