یک پهپاد، فیلمی از لحظه فوران آتشفشانی در شرق آسیا را ثبت و ارسال کرده است. زاویه و دقت تصویربرداری این پهپاد، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

source

توسط artmisblog