دسته عزاداری چلچراغ به سبب سبک عزاداری یکی از معروف‌ترین دسته‌های عزاداری زنجان است. در این دسته عزاداری نمادهای مختلفی به نمایش درمی‌آیند که از جمله آنها می‌توان به چلچراغ ساخته شده با فانوس‌های نفتی و تابلوهای نقاشی با موضوع محرم اشاره کرد.
تصویربردار:‌ احسان تقی‌بیگلو / تدوینگر: جواد علیزاده

source

توسط artmisblog