مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت کشور گفت؛ در اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی و هیئت محترم دولت، بخشنامه تعیین ساعات کار اداری تا پایان مرداد ماه، از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
وی افزود: در بخشنامه ابلاغی توسط جواد ناصریان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، ساعات کار اداری تا پایان مرداد ماه، از شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح الی ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است.
زارع افزود: دستگاههای خدمات رسان و اضطراری از جمله آتش نشانی و مراکز بهداشتی- درمانی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و بعلاوه دستگاههای مشمول بخشنامه نیز، بایستی شرایطی اتخاذ نمایند تا حداکثر خدمات در کوتاهترین زمان به ذینفعان با رعایت پروتکلهای بهداشتی ارایه شود.

source

توسط artmisblog