عبدالحمید احمدی رئیس انجمن ورزشی ‌نویسان ایران در یادداشتی به موضوع همزمانی روز خبرنگار و واقعه عاشورا پرداخته است.
به گزارش ایسنا، متن یادداشت رئیس انجمن ورزشی ‌نویسان به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است:

وما رأیت الا جمیلا…
تقارن روز خبرنگار با عاشورای حسینی تقارن روز واقعه است و خبر. واقعه ای به عمق و گستردگی تاریخ و روایتی که در طی بیش از ١٤٠٠ سال بازگو می شود. اولین راوی خبر شیرزنی بود که تمامی ماجرا و حماسه را در عرصه و میدان همراهی کرده بود و پس از واقعه و تحمل بار سنگین مصیبت نیز شد زبان گویای واقعه.
روایت حسین ع و کربلا و عاشورا به یقین پرتکرارترین روایتی است که تازگی در آن موج می زند. چرا که شخصیت اول واقعه و تمامی همراهانش در صحنه کربلا قیام و نهضتی را رقم زدند که به قول حضرت استاد جوادی آملی تبلور علم و عشق و عقل و دیانت و تقوا و طرد جهل و سفاهت و بی خردی و بی تقوایی بود. قیامی که پیام جاودانه آن آزادگی و سعادت و ایستادگی در برابر انحراف از دین پیامبر ص و نه گفتن به ظلم و جفای حاکمانی ستمگر و ظالم و غاصب بود که حتی از تیغ کشیدن بر خاندان نبی ابایی نداشتند.
و راوی روایت نیز زینب س که مظهر پاکی و صداقت و شجاعت در برابر حکومتی فاسد و دستگاهی ظالم بود که توانست علیرغم فشارها و اختناق و خفقان حاکم با روایتی دقیق، و با عنوان بلیغ و رسای “و ما رأیت الا جمیلا” صدای این واقعه و حماسه را در کاخ یزید به گوش جهانیان رسانده و  همگان را محو نگاه و بینش عمیق خود سازد.
در تقارن عاشورا و روز خبرنگار ضمن گرامیداشت نام و یاد شهید صارمی که مظلومانه در مزارشریف افغانستان به شهادت رسید باید اذعان داشت که وظیفه نگاشتن و انعکاس خبر در جهت آگاهی انسان‌ها وظیفه و تکلیفی مقدس و فراتر از یک شغل عادی و معمولی است.
لازمه انعکاس واقعیت ها برای جامعه و مردم، شناخت و اشراف دقیق از موضوع واقعه و خبر و تشخیص دقیق و درست از آن و احساس مسیٔولیت نسبت به مخاطبان در جهت دریافت خبر صحیح و منطبق با واقعیت است که دشواری کار را در این عرصه خطیر دوچندان می کند. و از همین روست که گفته اند خبرنگاران و رسانه ها چشمان بیدار و گوش های شنوای مردم و دیده‌بانان امین جامعه هستند.
براین اساس است که خبرنگار امین و صادق و مصلح و دلسوز  با درنظر داشتن حرمت و قداست قلم، و با رعایت کامل امانتی که در اختیار اوست قلم خود را فقط در مسیر صلاح و اصلاح و امنیت و آرامش و پیشرفت جامعه و مردم و مقابله با هرگونه فساد و آشناکردن مردم با واقعیات و آگاهی بخشی آحاد جامعه و تأمین منافع عمومی به کار گرفته و از هرگونه قلب حقیقت و معامله و انتقام و منفعت شخصی در این مسیر پرمخاطره پرهیز می کند.
همزمان با روز عاشورای حسینی ع، روز خبرنگار بر همکاران متعهد و خدوم ایران عزیز گرامی باد.

انتهای پیام

source

توسط artmisblog