ایسنا/ایلام دادستان ایلام گفت: رئیس یکی از شعب بانک مسکن امروز به اتهام جعل در اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول، ارتشا، اختلاس و جعل رایانه ای بازداشت شد.
«عبدالوهاب بخشنده» در خصوص بازداشت رئیس شعبه بانکی در ایلام، اظهار کرد: از آن جا که همه بانک‌های استان در این خصوص زیر سوال رفته اند به ناچار مجبوریم عنوان نماییم که فرد ذکر شده رئیس یکی از شعب بانک مسکن در استان ایلام است.
وی با بیان اینکه این فرد رئیس یکی از شعب بانک‌های استان بوده است، گفت: هم اکنون این پرونده در یکی از شعب بازپرسی ایلام در حال رسیدگی است.
بخشنده گفت: این فرد به اتهام جعل در اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول، ارتشاء، اختلاس و جعل رایانه ای بازداشت شد.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog