با نگاهی درجه چندمی به روستا و ارائه خدمات کم کیفیّت به دانش آموزان روستائی، مدارس روستائی مهجور مانده اند. آموزش و پرورش باید بر اساس ماموریتی که بر عهده دارد، مدارس روستائی را مورد توجه ویژه قرار دهد. و معاونت آموزش و پرورش روستائی و عشایری، می تواند یک اهرم تشکیلاتی حداقلی باشد.

 
حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر دزفولیان
مدارس روستائی مهجور
امروز متاسفانه شاهد کمبود ها و نیازهای جدّی در مدارس روستائی هستیم؛ که این موضوع شائبه ی بی عدالتی را در اذهان متبادر می کند. یکی از ارکان مهم پیشرفت و توسعه یافتگی هر جامعه، با شاخص تربیت نیروی انسانی سنجیده می شود، که این مسئله همچون بسیاری از کشور ها در مرحله ی اول به دستگاه آموزش و پرورش بر می گردد. وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولّی اصلی و رسمی این جریان با همه ی ظرفیت های در اختیار خود، موظف به ارائه خدمات به همه افراد جامعه است. افرادی که طبق قانون اساسی مشمول موضوع ماموریت ذاتی این تشکیلات می باشند، لذا باید بر اساس تعهّد و ماموریتی که بر عهده دارد، در جای جای میهن اسلامی بستر مناسبی با محوریت عدالت برای دانش آموزان عزیز فراهم کند.
طبق اصل سی ام قانون اساسی و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دانش آموزان کل کشور ( نه فقط شهر نشینان) باید از آموزش رایگان و عمومی برخوردار باشند. معلمان حرفه ای و آموزش دیده، امکانات یکسان و متوازن آموزشی و کمک آموزشی در تمام کشور باید توزیع گردد. ولی به راستی چه میزان به مناطق محروم و روستاها توجه می شود؟
به راستی چه میزان به مناطق محروم و روستاها توجه می شود؟
 
طبق آمار سال 99، تعداد دانش آموزان کشور حدود 14 ملیون نفر بود که بیش از 3 میلیون نفر از آنها دانش آموزان روستائی و عشایری هستند، لذا نظر به آمار مذکور و اهمیت ویژه ای که، با عنایت به اسناد  بالا دستی نظام، توجه به روستا و احیای آن در امر پیشرفت و آبادانی کشور دارد، توجه به دانش آموزان روستایی و عشایری به عنوان نسل جدید و احیاء کننده روستا بیش از پیش ضروری به نظر می رسد و می توان با تصمیمات حمایتی گامی موثر در اصلاح روند تعلیم و تربیت دانش آموزان روستائی برداشته و از مسائلی چون :
1.  مهاجرت به شهر ها ( بلکه حاشیه شهرها و تبعات آن )
2.  ترک تحصیل دانش آموزان ( به ویژه دختران )
3. هدر رفت استعدادهای کم نظیری که دانش آموزان روستائی از آن برخوردارند.
4. تهدید ها و آسیب های جدّی فردی و اجتماعی ( آسیب های هویتی )
5. از رونق افتادن روستاها و زندگی روستائی
پیشگیری نمود که هریک از موارد فوق به تنهایی می تواند برای کشور ضایعه ای بس جبران ناپذیر به همراه داشته باشد.

 
ضرورت بازنگری در روند فعالیت ها و تشکیلات موجود وزارت آموزش و پرورش، بر کسی پوشیده نیست. باید به دور از تعصّبات غلط سیستمی و طرح مسائل بازدارنده، بتوانیم ظرفیت خدمت رسانی به تمام کسانی که جامعه هدف وزارت می باشند را ارتقاء داده تا مشمول عدالت در اجرای قوانین و برخوردار از مواهب نظام جمهوری اسلامی شوند.
نیاز به اهرم تشکیلاتی مناسب
با این اوصاف ایجاد اهرم های تشکیلاتی مناسب و پایدار در بدنه ی وزارت آموزش و پرورش. به منظور رفع موانع آموزشی و تربیتی از مدارس روستایی، بسیار ضروری به نظر می رسد.
لذا بنا به دلایل زیر پیشنهاد می شود معاونت آموزش و پرورش روستائی و عشایری در ساختار وزارت آموزش و پرورش ایجاد شود؛
پیشنهاد می شود معاونت آموزش و پرورش روستائی و عشایری در ساختار وزارت آموزش و پرورش ایجاد شود.
 
 
 
در نهایت پیشنهاد می شود :

مصوبه جلسه 908 تاریخ 11/ 12/ 1393 در خصوص اساسنامه مدارس عشایری (شورای عالی آموزش و پرورش ) اساسنامه مذکور به اساسنامه مدارس روستائی و عشایری تغییر یابد و با اصلاح بعضی از مواد، مدارس روستائی را نیز شامل شود. و اداره کل آموزش و پرورش عشایری به سطح معاونت آموزش و پرورش روستائی و عشایری ارتقاء یابد.

 
اساسنامه مدارس عشایری (شورای عالی آموزش و پرورش ) اساسنامه مذکور به اساسنامه مدارس روستائی و عشایری تغییر یابد.
 
در صورت تشکیل این معاونت آثار مثبت و تعیین کننده ای را در روند فعالیت های مربوطه شاهد خواهیم بود که به بعضی از موارد در ذیل اشاره خواهیم کرد :
سرانه و امکانات بین مدارس شهر و روستا عادلانه تقسیم می شود.
دانش آموزان روستائی مدافع و مطالبه گری خواهند داشت.
 
 
انتهای پیام/

source

توسط artmisblog