کشور چین رودخانه‌ای مصنوعی ساخته است که بستر این رودخانه شیشه‌ای بوده و شهروندان می‌توانند در آن سرسره بازی کنند.

source

توسط artmisblog