در دهستان کوهستان بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس جاده ييلاقی روستای”طوير به ناتر” كه به طول ۲۰ كيلومتر است در روستای “كُنسدره” پلی از گذشته احداث شد كه براثر رانش در وضعيت بسيار خطرناكی قرار دارد و بيم آن می‌رود براثر رانش زمين اين سازه از بين رفته و علاوه بر خسارت جانی و مالی راه مواصلاتی اين محور را نيز قطع كند.

source

توسط artmisblog