رییس جمهور قزاقستان وزیر کشاورزی این کشور را به دلیل این که اقدامات کافی برای مقابله با آسیب خشکسالی به کشاورزان در مناطق متعدد انجام داده است، اخراج کرد.
به گزارش ایسنا، کشاورزان در بخشهایی از این کشور تولیدکننده غلات و کشورهای همسایه آسیای مرکزی با گرمای شدید و عدم بارندگی دست و پنجه نرم می کنند که باعث خشکی مراتع و از بین رفتن دامها شده است.
قاسم جومارت تاکایف، رییس جمهور قزاقستان در یک نشست دولت اعلام کرد ساپارخان عمروف باید از وزارت کشاورزی کناره گیری کند زیرا موفق نشده است اقدامات موثر و فوری برای کمک به کشاورزان در برابر خشکسالی انجام دهد.
توکایف گفت: مقامات محلی و وزارت کشاورزی تصمیمات درستی نگرفته و تدابیر ضروری را بکار نبستند و در نتیجه کشاورزان ما با وضعیت دشواری روبرو شدند.
انتظار می رفت قزاقستان که بزرگترین تولیدکننده غله در آسیای مرکزی است، صادرات گندم شامل آرد را در سال زراعی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ در ۷.۵ میلیون تن ثابت نگه دارد و تولید این کشور با ۲.۸ درصد کاهش، به ۱۳.۹ میلیون تن برسد.
بر اساس گزارش رویترز، این جمهوری شوروی سابق که بین چین و روسیه واقع شده، تولیدکننده بزرگ دانه های روغنی و گوشت هم به شمار می رود.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog