مرد جوانی که برادرش را در حمایت از مادرش به قتل رسانده است در دادگاه به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
متهم که مرد جوانی است با جلب رضایت مادر و برادرزاده‌هایش از قصاص نجات پیدا کرد.
برادرکشی به خاطر یک وکالت‌نامه
یک سال قبل زن جوانی به ماموران گفت شوهرش به نام شهرام گم شده است. با تحقیقات ماموران مشخص شد شهرام از مدتی قبل با برادرش افشین اختلاف داشت. وقتی افشین بازداشت شد ابتدا منکر همه چیز شد اما بعد گفت برادرش را کشته و جسدش را در بیابان رها کرده است.
با پیدا شدن جسد و مشخص شدن علت فوت کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
جلسه دادگاه
در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا مادر مقتول در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من از پسرم گذشت می‌کنم. او به خاطر من دست به قتل برادرش زده و حالا که یکی از پسرانم را از دست داده‌ام نمی‌خواهم دیگر پسرم را هم از دست بدهم.
سپس برادرزاه‌های متهم به جایگاه آمدند و از قصاص گذشت کردند.
در ادامه متهم در جایگاه ایستاد و گفت: من اتهام را قبول دارم و به خاطر اینکه بچه‌های برادرم یتیم شده‌اند بسیار ناراحتم.
متهم گفت: برادرم از مادرم یک وکالت‌نامه تام گرفته بود به خاطر همین مساله من به مادرم اعتراض کردم. آن موقع مادرم متوجه شد که برادرم چه کار کرده است، او در واقع سر مادرم کلاه گذاشته بود. من هم به همین خاطر ناراحت شدم. بین مادر و برادرم اختلاف افتاده بود چون مادرم از اینکه برادرم سرش کلاه گذاشته بود ناراحت بود تا اینکه روز حادثه با برادرم سر این مساله درگیر شدیم.
متهم گفت: من آن‌قدر عصبانی بودم که با میله آهنی به سر برادرم کوبیدم و او درجا فوت کرد. آن‌قدر ترسیده بودم که نمی‌دانستم باید چه کنم به همین خاطر هم بدون اینکه به کسی چیزی بگویم جسد را به حاشیه تهران منتقل کردم.
متهم که در دادگاه به شدت گریه می‌کرد گفت: از اینکه بچه‌های برادرم یتیم شده‌اند خیلی ناراحتم. قول می‌دهم زندگی آنها را تامین کنم و اجازه ندهم مشکلی پیش بیاید.
با پایان جلسه دادگاه، هیات قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

source

توسط artmisblog