با دیدن یک آگهی در روزنامه گفتم بازیگری را را تجربه کنم. بعد از شرکت در آن دوره‌های بازیگری پدرم گفت اجازه نمیدهم از کوچه بازیگر شوی…»

source

توسط artmisblog