هایک ویژن
اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رئیس صندوق توسعه ملی و وزارت نفت برگزار شد در خصوص «بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴» بحث و گفت‌وگو و مقرر شد: شرکت‌هایی که وظایف غیر حاکمیتی دارند یا بخشی از وظایف آنها غیر حاکمیتی است کلاً یا جزئاً به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شوند.»، «شرکت‌هایی که منحصراً وظیفه حاکمیتی دارند به سازمان و ساختار دولتی مناسب تبدیل شوند»، « شرکت‌های دولتی زیان ده منحل و شرکت‌های دولتی دارای وظایف موازی براساس اهداف و مأموریت‌های آنان ادغام شوند».
در این جلسه، محسن رضایی، سید مرتضی نبوی، صادق واعظ‌زاده، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی، غلامرضا آقازاده، داود دانش جعفری و محمدجواد ایروانی از اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مباحث، دیدگاه‌های خود را بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.
اخبار مرتبط

source

توسط artmisblog