ایسنا/خراسان رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه کل در مرداد ماه برابر با ۵۸.۱؛ مناطق شهری ۵۶.۹ و مناطق روستایی ۶۲.۸ درصد است که این شاخص نسبت به ماه قبل برای کل استان ۱.۴؛ مناطق شهری ۰.۹ و مناطق روستایی ۲.۹ درصد کاهش یافته است.
رضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص وضعیت تورم خراسان‌رضوی در مردادماه اظهار کرد: نرخ تورم مردادماه نسبت به ماه گذشته در کل استان برابر ۱.۷ درصد، مناطق شهری ۱.۷ و مناطق روستایی ۱.۹ درصد است که این آمار نسبت به مدت مشابه در ماه قبل برای کل استان ۲.۸ ؛ مناطق شهری ۲.۶ و مناطق روستایی ۳.۱ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه کل برابر با ۵۸.۱ ؛ مناطق شهری ۵۶.۹ و مناطق روستایی ۶۲.۸ درصد است که این شاخص نسبت به ماه قبل برای کل استان ۱.۴ ؛ مناطق شهری ۰.۹ و مناطق روستایی ۲.۹درصدکاهش یافته است.
رئیس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت خراسان‌رضوی ادامه داد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به این ماه برای کل استان ۴۱.۴ ؛ مناطق شهری ۴۰.۶ و مناطق روستایی ۴۴.۱ درصد حساب شده است که نسبت به ماه قبل این شاخص برای کل ۱.۵ ؛ مناطق شهری ۱.۴ و مناطق روستایی ۱.۶ درصد افزایش یافته است.
جمشیدی عنوان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی خراسان‌رضوی در سه ماه نخست سال جاری ۴۱.۹ درصد بوده که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: نرخ بیکاری استان در سه ماه ابتدای سال جاری ۷.۹ درصد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی تصریح کرد: امسال اعتبارات جاری و عمرانی استان ۱۵۳۳ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۵.۱ درصد رشد داشته و ۵.۴ درصد از اعتبارات جاری استان‌های کشور را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog