در سال زراعی جاری ٢٢٠ هکتار از مزارع این دشت زیر کشت این محصول قرار گرفته و حدود ۸۳۰۰ تن محصول طالبی تولید و روانه بازار گردد.
کشاورزان در راستای بهره‌وری بیشتر زمین‌های زیر کشت طالبی از طرح آبیاری کم‌فشار و نواری نیز استفاده می‌کنند.

source

توسط artmisblog