مهدی تاج به‌عنوان رئیس جدید انتخاب شد، علاوه بر او محمدرضا ساکت نیز به‌عنوان عضو هیئت رئیسه به فدراسیون بازگشت.

source

توسط artmisblog