نرخ بیکاری در نروژ و فنلاند بار دیگر نزولی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، نرخ بیکاری نروژ در سه ماهه منتهی به مارس در شرایطی به ۵.۰ درصد رسیده است که در مقایسه با سه ماهه منتهی به قبل، نرخ بیکاری در این کشور ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این نرخ بیکاری که ۰.۱ درصد بیشتر از برآورد قبلی کارشناسان است، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور در سه فصل اخیر محسوب می‌شود.
طی این مدت شمار بیکاران نروژی با ۳۲ هزار نفر افزایش به ۱۵۸ هزار نفر رسیده و این در حالی است که با کاهش ۱۱ هزار نفری شمار شاغلان، دو میلیون و ۶۶۵ هزار نفر در این کشور شاغل هستند.
متوسط نرخ بیکاری در نروژ در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۱ معادل ۳.۸۴ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ژانویه ۲۰۱۶ با ۵.۱ درصد و پایین‌ترین نرخ ثبت شده نیز متعلق به اکتبر ۲۰۰۷ با ۲.۴ درصد بوده است.
از سوی دیگر نرخ بیکاری در دیگر اقتصاد منطقه اسکاندیناوی یعنی فنلاند کاهشی بوده است و نرخ بیکاری تا پایان ۱۲ ماه منتهی به می با ۱.۳ درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه ماه گذشته به ۹.۶ درصد رسیده است.
طی این مدت شمار افراد بیکار فنلاندی با ۲۵ هزار نفر افزایش به ۳۰۰ هزار نفر رسیده و این در حالی است که با افزایش ۱۳۸ هزار نفری شمار شاغلان، اکنون دو میلیون و ۵۸۰ هزار نفر در این کشور شاغل هستند.
در همین مدت نرخ اشتغال با ۳.۹ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به سطح ۶۹.۱ درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان که شمار افراد فاقد شغل ۱۵ تا ۲۴ سال را اندازه می گیرد با ۳.۴ درصد افزایش به ۲۸.۱ درصد رسیده است.
متوسط نرخ بیکاری در فنلاند در بازه زمانی ۱۹۵۹ تا ۲۰۲۱ معادل ۶.۸۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به می ۱۹۹۴ با ۱۹.۹ درصد و پایین‌ترین نرخ ثبت شده نیز متعلق به سپتامبر ۱۹۶۱ با ۰.۷ درصد بوده است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog