رضازاده مشاور عالی و عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری شد. 
به گزارش ایسنا، حسین رضازاده قهرمان ورکوردار پیشین وزنه برداری، همینطور رییس سابق فدراسیون وزنه برداری ایران با حکم سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون به عنوان مشاور عالی سرپرست در امور این مجموعه و عضو کمیته فنی وزنه برداری منصوب شد.
برهمین اساس در حکم ابلاغی به حسین رضازاده  آمده است: نظر به شایستگی سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور عالی سرپرست فدراسیون در امور این مجموعه و عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.
امید است با استعانت از درگاه لایزال احدیت و درپرتوعنایات حضرت ولیعصر(عج) باتوجه به وظایف آن جایگاه مطابق اساسنامه فدراسیون های ورزشی با استفاده از ظرفیت های در تحقق برنامه های فدراسیون برای رشد و توسعه این رشته ورزشی موفق و موید باشید.
با حکم سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری، دکتر فرشاد غزالیان به عنوان سرپرست کمیته پزشکی این مجموعه منصوب شد.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog