اعزام نمایندگان ناشنوا به چهل و نهمین کنگره کمیته بین المللی ورزش های ناشنوایان به دلیل عدم صدور به موقع روادید از سوی سفارت اتریش در تهران لغو شد.  
به گزارش ایسنا، نمایندگان فدراسیون ورزش های ناشنوایان جهت حضور در چهل و نهمین کنگره کمیته بین المللی ورزش های ناشنوایان (ICSD) کلیه اقدامات را در زمان و مهلت قانونی انجام و مسئول کمیته فنی و مشاور بین الملل فدراسیون در موعد مقرر رسما ثبت نام شدند.
همچنین فرمهای آنلاین ثبت نام جهت دو نفر اعضا در سایت کنگره تکمیل و ارسال گردید.
 کلیه مدارک مرتبط با انجام تشریفات کنسولی به منظور اخذ روادید شنگن در زمان مقرر به دفتر کارگزاری سفارت اتریش از طریق  فدراسیون ارسال شد که در نهایت با پذیرش اعضا و پرداخت مبالغ یورویی مربوطه در مهلت تعیین شده تمامی مراحل صدور ویزا بر طبق مقررات پیش رفت و به دلیل عدم صدور روادید مربوطه نمایندگان کشورمان از حضور در کنگره بازماندند. 
انتهای یپام

source

توسط artmisblog