دوره چهارم و نهایی لیگ اسکیت جوانان و بزرگسالان بانوان امروز با حضور ۱۱ تیم در آکادمی اسکیت آزادی برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.
به گزارش ایسنا، دوره چهارم و نهایی لیگ اسکیت جوانان و بزرگسالان بانوان با حضور ۱۱ تیم در آکادمی اسکیت آزادی برگزار و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:
رده سنی جوانان الف:
قائم ارومیه الف اول شد و سروش اسکیت منظریه  البرز و آلفای خوزستان در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
 رده سنی جوانان ب:
سروش اسکیت منظریه البرز در جایگاه نخست قرار گرفت و قائم ارومیه الف و قایم ارومیه ب دوم و سوم شدند.
رده سنی بزرگسالان:
سروش اسکیت منظریه اول شد و آلفای خوزستان و اس فلای تهران دوم و سوم شدند.
در بخش انفرادی در رده سنی جوانان (الف) و در  ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر فریده کریمی اول، آلاله حشمتی و رها احمدیان دوم و سوم شدند.
در رده سنی جوانان (ب) مژده شعبانی، شکیلا سمیعی و ملینا اسکندری به ترتیب اول تا سوم شدند و در رده سنی بزرگسالان،  مهیا دستپاک، ریحانه فرشاد و فاطمه اسدی در جایگاه اول تا سوم ایستادند.
در ماده ۵۰۰ متر یک دور و هزار متر در رده سنی جوانان (الف) سما شیخ بیگلو، رها احمدیان، سوفیا سلطان اول تا سوم شدند و در رده سنی جوانان (ب) روژان سهامی ، نیلوفر پیغمبر زاده و ستایش رحبی جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در رده سنی بزرگسالان نیز معیا دستپاک، نیلوفر مردانی و شوکا اردهالی نیز اول تا سوم شدند.
در ماده ی ده کیلومتر و در رده سنی جوانان (الف) سما شیخ بیگلو، نازنین رضیئی، شهرزاد اکبری اول تا سوم شدند.
در رده سنی جوانان (ب) نیز روژان سهامی، ستایش رجبی و ساغر حاتمی در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
در رده سنی بزرگسالان، نیلوفر مردانی، عطیه بلوچی و شیرین قادری اول تا سوم شدند.
در ماده امدادی و در رده سنی جوانان(الف) تیم قائم ارومیه الف با ترکیب(سما شیخ بیگلو، ونوس خدابنده لو، پرستش روشندل و شهرزاد اکبری) و تیم سروش اسکیت منظریه البرز نیز با ترکیب(فریده کریمی، سوفیا سلطان، سارا عبدالهی و آیناز یدالهی) و تیم آلفای خوزستان با ترکیب(نازنین رضیئی، مبینا حاج میرزا محمدی، آلاله حشمتی و زهرا داود وند) در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
در رده سنی جوانان (ب) نیز تیم سروش اسکیت منظریه البرز با ترکیب(ملینا اسکندری، یاسمن نعمت الهی، مژده شعبانی و نیلوفر پیغمبرزاده) و تیم قائم ارومیه (ب) با ترکیب (مهتاب صباغی،آرزو موسوی ،دنیا بهبودی و مهدیه آزاد) و تیم قائم ارومیه (الف) با ترکیب (ستایش رجبی، ساغر حاتمی، سارا زنگنه و شکیلا سادات صنیئی) اول تا سوم شدند.
در رده سنی بزرگسالان، اس فلای تهران با ترکیب (یکتا محسنی، فاطمه طلایی، فاطمه ابراهیمی و شیرین قادری) آلفای خوزستان با ترکیب(نگین شیخی، ملیکا منوچهری راد، هستی باقری و نهال مقدم رحمانی) سروش اسکیت منظریه البرز با ترکیب (نیلوفر مردانی، مهیا دستپاک، فاطمه اسدی و حدیثه طباطبایی) جایگاه اول تا سوم را کسب کردند.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog