ویدیوئی از خوابیدن روی یک ماشین در اتوبان ببینید:

source

توسط artmisblog