علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در آستانه عزیمت به محل مأموریت، در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، برنامه کاری دوره ماموریت خود را تقدیم کرد و در جریان رهنمودهای وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ، علی بحرینی پیش از این در سمت رییس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا و سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه آفریقا، به خدمت اشتغال داشته است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog