عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به سوابق ورزشی در دنیا می توان به گونه ای از ظرفیت دیپلماسی ورزشی استفاده کرد که اساسا در مسابقات ورزشی ورزشکاران ایرانی با رژیم اشغالگر قدس در یک گروه قرار نگرفته و مسابقه ندهند.
محمد وحیدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تجربه تاریخی نشان می دهد که در گذشته برخی کشورها به دلیل جنگ و یا عدم هم خوانی سیاست هایشان، حاضر به مسابقه با برخی از حریفان خود نبودند. در این مواقع با تصمیم فدراسیون ورزشی ورزشکاران آن کشورها با یکدیگر مسابقه نمی دادند که نمونه بارز آن به دو کشور آذربایجان و ارمنستان و یا روسیه و اوکراین می‌توان اشاره کرد.
وی ادامه داد: با توجه به وجود چنین تجربه ای، ما هم می توانیم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی ورزشی، فدراسیون های جهانی را مجاب کنیم تا به گونه ای برنامه ریزی داشته باشیم که ورزشکاران ایران و رژیم اشغالگر قدس با یکدیگر در یک گروه قرار ندهند.
این عضو فراکسیون ورزش مجلس در پایان گفت: امکان مدیریت در حوزه ورزش بین المللی وجود دارد. باید از تمام فرصت ها استفاده کرد تا بتوان از تمام ظرفیت ورزشی کشور در مسابقات بین المللی استفاده کنیم.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog