ایسنا/آذربایجان شرقی همایش جاماندگان اربعین حسینی از محل مصلی امام(ره) تبریز تا گلزار شهدای وادی رحمت این شهر برگزار شد.
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریزپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریز

source

توسط artmisblog