بعد از دو سال وقفه کرونایی، باز هم پیاده روی اربعین برگزار شد و مردم سراسر کشور در این گردهمایی بزرگ حضور پیدا کردند.
امیرحسین زارعی

source

توسط artmisblog