حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در توضیح اصل ۶۰ قانون اساسی که توسط رییس جمهوری در این جلسه مطرح شد، گفت: اصل ۶۰ قانون اساسی که امروز رییس جمهوری هم به آن اشاره کردند این است که اصل ۶۰ قانون اساسی می‌گوید اعمال قوه مجریه از طریق رییس جمهوری و وزیران خواهد بود. بنابراین موضوعی که رییس جمهوری درباره مذاکرات وین به آن اشاره کردند معطوف به موضوع برجام بود.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری افزود: اگر اعمال قوه مجریه از طریق رییس جمهوری و وزیران بود، از آنجایی که موضوع برجام، موضوع اجرایی است و جنس کار هم جنس اجرا است و اصل ۶۰ قانون اساسی بر اینکه اعمال قوه مجریه از طریق رییس جمهوری و وزیران انجام می‌گیرد صراحت دارد، ورود بخش‌ها و نهادهای دیگر به موضوع برجام با توجه به جنس کار برجام و اصل ۶۰ قانون اساسی به نوعی به تعبیر آقای رییس جمهور، محدودیت در اعمال اصل ۶۰ قانون اساسی را به دنبال داشت.
امیری خاطرنشان کرد: موضوع برجام یک موضوع اجرایی بود چنانچه نمایندگان مجلس نظری درباره موضوع برجام با توجه به جنس کار برجام داشتند، باید از طرق دیگر و استفاده از ظرفیت‌های دیگر قانون اساسی درباره موضوع برجام پیگیری می‌کردند.
وی ادامه داد: بنابراین آنچه که امروز از صحبت‌های رییس جمهوری برآمدف این بود که جنس کار موضوع برجام، جنس اجرایی است و تقنینی نیست بنابراین اگر اصل ۶۰ قانون اساسی تمام و کمال اجرا می‌شد و امور اجرایی کاملاً به رییس جمهور و وزیران واگذار می‌شد، برجام به نتیجه رسیده بود و تحریم‌ها برداشته شده بود و امروز ما شاهد مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با برجام با آن مواجه هستیم، نبودیم.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفت: قانون اساسی کار را در کشور به سه بخش تقسیم کرده است. جنس کار یا اجرایی است که بر عهده قوه مجریه است، یا تقنینی است که مربوط به نظام قانونگذاری و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و یا جنس قضایی است که به قوه قضایی واگذار شده است.
امیری بیان کرد: اصل ۶۰ قانون اساسی صراحت دارد بر اینکه اموراتی که جنس آن، اجرایی است باید توسط رییس جمهوری و وزیران انجام گیرد و اعمال قوه مجریه از طریق رییس جمهوری و وزیران است و صحبتی هم که رییس جمهوری امروز درباره بحث اصل ۶۰ قانون اساسی داشتند درباره همین موضوع بود.

source

توسط artmisblog