یوسف صیادی مدال قهرمانی را بر گردن پندار پسرش آویخت.
افتخارآفرینی پسرِ یوسف صیادی برای ملت ایران!‌ای بازیگر با انتشار تصویر زیر نوشت:
چه کیفی میده کاپ قهرمانی رو آدم به تیم پسرش تقدیم کنه و مدال قهرمانی رو خودش به گردن پسرش بندازه ..
با تشکر از آقای فیضی و مربیان تیم
تبریک پندار جان
افتخارآفرینی پسرِ یوسف صیادی برای ملت ایران!

source

توسط artmisblog