عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید کشور باید راهبردی را در پیش بگیرد که تقابل‌های سیاسی به تحریم‌های اقتصادی منجر نشوند.
به گزارش ایسنا، محمد سیادت، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز دیگر تردیدی در آن وجود ندارد، وابستگی و تاثیرپذیری اقتصاد از شرایط سیاسی داخلی و بین المللی است. امروز بخش مهمی از تمرکز بسیاری از دولت‌ها بر دیپلماسی اقتصادی قرار دارد، زیرا بخشی از اهداف مربوط به رشد اقتصادی یا توسعه صادرات تنها در دل این چارچوب امکان پیگیری دارد.
وی با اشاره به سیاست‌های موفقیت‌آمیز برخی کشورها در حوزه دیپلماسی اقتصادی، بیان کرد: نمونه‌هایی مانند چین یا حتی ویتنام به خوبی نشان می‌دهند که حتی با وجود تقابل‌های سیاسی، امکان آن وجود دارد که شرایط اقتصادی طوری تعریف شود، که کشور بتواند در حوزه‌هایی مانند تجارت بین المللی فعالیتی گسترده داشته باشد. ما نیز در ایران باید تلاش کنیم که با انتخاب راهبردهای صحیح از ورود به چالش‌هایی چون تحریم اقتصادی جلوگیری کنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه موفق دولت سیزدهم در پیگیری برخی راهبردهای خود، توضیح داد: برای مثال یکی از اولویت‌های دولت، بهبود روابط با همسایگان بوده است. ما در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که با پیگیری‌های انجام شده روابط با کشورهایی مانند ترکمنستان یا تاجیکستان توسعه یافته و مذاکرات با دیگر کشورها نیز ادامه یافته است.
سیادت به سایت اتاق ایران گفت: چند ماه پس از آغاز این مذاکرات و رسیدن به برخی تفاهم‌ها ما شاهد آن بودیم که صادرات ما به این کشورها افزایش یافته و این مسئله بار دیگر نشان می‌دهد که پیگیری دیپلماسی اقتصادی تا چه حد برای اقتصاد ما اهمیت دارد.
به گفته وی، این امکان وجود دارد که با رفع تحریم‌ها، اقدامات مهمی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی پیگیری شود که در نهایت به سود اقتصاد ایران در ثبت آمارهایی مانند رشد اقتصادی یا رشد صادرات تمام خواهد شد.
انتهای پیام 

source

توسط artmisblog