آمریکایی ها مجبور هستند برای عبور از تنگه هرمز به فارسی صحبت کنند.

source

توسط artmisblog