برابر آمارها بیش از ۱۹ هزار نفر از متقاضیان کار واحد شرایط در طرح مشوق بیمه‌ای ثبت نام کرده و بیش از ۶۳۵۰ کارفرما از مزایای طرح برخوردار شدند.
به گزارش ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند سال اخیر در حمایت از کارفرمایان به ویژه صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و ایجاد اشتغال به منظور ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید، طرح مشوق بیمه ای را به اجرا درآورده است.
به موجب این طرح، کارفرمایان کارگاه‌ها و موسسات مشمول در صورت بکارگیری نیروی کار جدید به مدت دو سال از مشوق های بیمه‌ای بهره مند می شوند. مشوق بیمه، وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما به علاوه ۳ درصد سهم بیمه بیکاری است که درچارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه به حساب کارفرما واریز می‌شود؛ درواقع ۲۳ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار بابت مشوق بیمه‌ای در نظر گرفته شده که توسط دولت به حساب کارفرما واریز شده و وزارت کار وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد.
چند کارفرما از مشوق بیمه‌ای بهره‌مند شدند؟
بر اساس تازه ترین نتایج اجرای طرح مشوق بیمه کارفرمایی،تاکنون ۱۹ هزار و ۱۸۲ نفر از متقاضیان کار واجد شرایط در طرح مشوق بیمه ای ثبت نام کرده که ۱۲ هزار و ۱۸۳ نفر موفق به عقد قرارداد کار شده و ۶۳۵۸ کارفرما نیز از مزایای طرح مشوق بیمه ای برخوردار شده اند.
چند کارفرما از مشوق بیمه‌ای بهره‌مند شدند؟
در بین استان‌ها، خوزستان بیشترین و استان مرکزی کمترین تعداد قرارداد منعقده و جذب شدگان جوینده کار را به خود اختصاص داده اند.
کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای این طرح نیازمند داشتن مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور و داشتن کد بیمه کارگاهی هستند. کارجویان نیز با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، حداکثر سن ۳۸ سال و داشتن سابقه حداکثر ۳۶ ماه بیمه تامین اجتماعی می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
به گزارش ایسنا، کلیه کارجویان و کارفرمایان در صورت تمایل می توانند به نشانی  http://moshavegh.mcls.gov.ir مراجعه و ضمن ثبت نام از مزایای این طرح بهرمند شوند.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog