مهدی مهدوی کیا که پیش از این با حمایت تمام قد از علی کریمی در برابر اتهامات اخیر، حسابی جنجال آفرین شده بود، اکنون از حسین ماهینی دفاع کرده است.
او در این باره تصویری از حسین ماهینی منتشر کرده و در حاشیه این تصویر، متنی کنایه دار منتشر کرده است.
مهدوی کیا در این رابطه نوشت: این روز‌ها در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد.
دفاع تمام قد مهدوی کیا از حسین ماهینی

source

توسط artmisblog