کشور ژاپن با استفاده از فناوری‌های نوین و بکارگیری تکنولوژی موفق به ساخت باغ وحش هفت بعدی شده است که در آن هم می‌توان بوی حیوانات را استشمام کرد همچنین می‌توان آن‌ها را لمس کرد.

source

توسط artmisblog