در این گزارش تصویری تلاش شده، تا با بررسی چندین نقطۀ نا امن از نظر احتمال وقوع سیل در زمان بارش‌های سیلابی، وضعیت، رود دره‌ها و مسیل‌های باقی مانده در آن مناطق از جمله رود درۀ دربند، مسیلِ میدان تجریش، مسیلِ میرداماد، مسیلِ خیابان خواجه عبدالله انصاری و مسیل‌های ستارخان و گیشا بررسی شوند.در شرایط کنونی، می‌توان به این نکته تاکید کرد که در طول چند سال گذشته نبود برنامه‌ریزی، نداشتنِ ایده‌ای مناسب برای حفظِ آبِ همان باران‌های سیلابی که دست‌کم امکان زنده کردنِ زمین‌های کشاورزی و زنده نگه داشتن از آن‌ها را می‌توانست عملیاتی کند، کارکردِ خندق‌های دور شهر در همین چند دهه گذشته را بارها به ذهن تهران پژوهان آورده است. اقدامی که علاوه بر ایجاد منطقه‌ای امن، راهی برای جلوگیری از ورود سیلاب‌ها به تهران بوده را بیشتر می‌توان فهمید.

source

توسط artmisblog