سید جلال ملکی از حادثه محبوس شدن افرادی در چاه یک خانه قدیمی در خیابان مولوی خبر داد.
در این باره اظهار کرد:
*ساعت ١٨:٠٨ روز گذشته یک مورد حادثه احتمال محبوس شدن افراد داخل یک چاه به آدرس خیابان مولوی، نرسیده به میدان قیام به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اطلاع داده شد.
*محل حادثه یک منزل قدیمی کوچک بود که در آن یک حلقه چاه وجود داشت. فردی در محل حضور داشت و اظهار می کرد که یک یا دو نفر داخل چاه محبوس شده بودند، به همین دلیل فرد دیگری هم برای نجات آن ها به داخل چاه رفته که حالا او نیز در چاه گرفتار شده است.
*دهانه این چاه بسیار تنگ و باریک بود و حدود ٣٠ متر عمق داشت. مشخص بود که گاز دارد و بسیار پیچ در پیچ بود.
*آتش نشانان پس از مدت زیادی تلاش فردی را که برای نجات وارد چاه شده بود را خارج کردند که متاسفانه مشخص شد او جان خود را از دست داده است. او یک کارگر افغان بود.
*با توجه به حجم زیاد خاکی که ریخته شده جست و جو ها برای نجات دیگر افرادی که احتمال محبوس شدن آن ها وجود دارد همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی در این خصوص اعلام خواهد شد.

source

توسط artmisblog