آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی زیر۲۳ سال ایران برای حضور در رقابت های جهانی اسپانیا، چهارشنبه ۲۰ مهر در خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار شد.
          

source

توسط artmisblog