ایسنا/خوزستان سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: فکر می کنم آبادان در جایگاه درست قرار دارد و برزیل به اشتباه آنجا است و باید در این شهر باشد.
به گزارش ایسنا، خوزه مورایس در نشست خبری پیش از بازی با صنعت نفت آبادان، اظهار کرد: نشست های خبری را خیلی دوست دارم زیرا همیشه برای من است و من حرف می زنم. خبرنگاران افراد مهمی هستند و اطلاعات فوتبال در اختیار مردم می گذارند و این فوتبال است که برای مردم شادابی و لذت می آورد. فوتبال مثل یک مهمانی ورزشی است که همه ما مهمانی را دوست داریم.
وی ادامه داد: دوست دارم مردم در لحظه درستش یک بار دیگر بتوانند به استادیوم ببینند و فوتبال را از نزدیک ببینند. نمی دانم کی امکانپذیر است امیدوارم به زودی در لحظه مناسب این اتفاق رقم بخورد.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: من اولین بار است که به شهر آبادان آمده ام. آبادان یکی دیگر از شهرهای زیبای ایران است. اگر موقعیت داشته باشم دوست دارم این شهر زیبا را ببینم. مردم آبادان مشتاق به زندگی هستند. بازی هم زیبایی های خود را دارد و زندگی ما هم بازی است.
وی بیان کرد: هیچ چیزی مهم تر از حسی که قرار است از دو تیم در بازی فردا ببینیم، نیست. احترام خاصی برای نفت آبادان قائلم، تیمی که شنیده ام تیم برزیل ایران است و این موضوع جالب بود. فکر می کنم آبادان در جایگاه درست قرار دارد و برزیل به اشتباه آنجا است و باید در این شهر باشد.
مورایس گفت: خیلی واضح است همان طور که می گویند آبادان برزیل است از استایل برزیلی ها برخوردارند و با توجه به تکنیکی که از خودشان نشان داده اند به نظرم بازی متفاوتی خواهد بود. من احترام خاصی برای نفت آبادان قائلم اما ما هم به عنوان سپاهان هدف های خودمان را داریم و آمده ایم یک بازی خوب داشته باشیم و به دنبال برد هستیم. 
وی خاطرنشان کرد: تیم آبادان اخیراً سرمربی اش تغییر کرده است و برای تیم ها خیلی خوب نیست که مربی عوض کنند زیرا تیم ها به یک مربی و ثبات خاص نیاز دارند و امیدوارم نفت در آینده نزدیک به ثبات برسد. 
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان عنوان کرد: چند بازی مصدوم داریم و اخیراً نیز یکی از بایکنانمان دیروز دچار ویروسی شده است و بیماری اش مشخص نیست. او همراه ما به آبادان نیامده است. به هر حال مصدومیت و بیماری بخشی از زندگی است و باید از آن رد شویم و با داشته هایمان پیش برویم. به هر حال ما آن بازیکنانی که باید برای بازی فردا داشته باشیم در اختیار داریم.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog