هایک ویژن
یک بازنشسته‌ی کشوری در ارتباط با اصلاح احکام حقوقی بازنشستگان بهداشت و درمان سوالاتی مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رحیم سرابی (بازنشسته بهداشت و درمان)، خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری چند سوال مطرح کرده است؛ او نوشته است:
«احتراما همانگونه که استحضار دارید پس از اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مهر ماه۹۹ و ابلاغ بخشنامه ۴۶۱۰۴۰ تاریخ ۹۹/۸/۲۸ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند یک بخشنامه مذکور، بازنشستگان برخی از وزارتخانه‌ها و سازمانها، مشمول اصلاح و ترمیم احکام حقوقی صادر شده در مهر ماه ۹۹ بر مبنای ضریب ۱/۱۵شدند؛ به منظور تنویر افکار و شفاف سازی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و وظایف شرعی و قانونی در قبال بازنشستگان به موارد ذیل پاسخ فرمایید:
بازنشستگان کدام وزارتخانه ها و سازمانهای تحت پوشش آن صندوق مشمول بند یک بخشنامه ۴۶۱۰۴۰ تاریخ ۹۹/۸/۲۸ (اصلاح وترمیم احکام با ضریب ۱/۱۵) شدند؟
اصلاح احکام حقوقی با ضریب ۱/۱۵ برای بازنشستگان کدام وزارتخانه‌ها و سازمانهای مشترک صندوق صادر گردیده،  و تاریخ اجرای احکام از چه زمانی می‌باشد؟
اعتبار مالی احکام حقوقی با ضریب ۱/۱۵صادر شده بازنشستگان دستگاه‌های مشترک صندوق که احکامشان اجرا شده است از چه منابعی تامین شده بود؟
علت عدم اجرای احکام اصلاحی با ضریب ۱/۱۵صادر شده بازنشستگان بهداشت ودرمان نسبت به بازنشستگان سایر دستگاههای مشترک صندوق چیست؟»
اخبار مرتبط

source

توسط artmisblog