یک پژوهشگر فضای مجازی و رسانه با اشاره به اینکه توئیتر پای ثابت ناآرامی‌ها در کشورهای مختلف جهان و ایران است درباره دوگانه توئیتر برای دستیابی به این هدف و بر اساس بررسی فنی هشتگ مهسا امینی در این شبکه اجتماعی نوشت: مطابق قانون توئیتر هر حساب کاربری می‌تواند در هر ساعت حداکثر ۱۰۰توئیت و ریتوئیت ارسال کند اما ترند شدن (داغ شدن) هشتگ مهسا امینی با اکانت‌های روباتیک انجام شده و به‌طور نمونه ۵۰ روبات فعال در این کمپین در مدت زمان ترند بودن این هشتگ بین ۴ تا ۵ هزار ریتوئیت انجام داده‌اند.
سید علیرضا آل‌داوود همچنین براساس بررسی فنی حساب‌های کاربری که طی روزهای گذشته به نحو تأثیرگذاری به داغ کردن هشتگ مهسا امینی پرداختند، نوشت: در میان این حساب‌ها با برخی کاربران معلوم‌الحال مواجه هستیم که در مقاطع حساس هیچ‌وقت دنبال منافع مردم ایران نبوده و همواره حامی تحریم علیه مردم ایران بودند.
پژوهشگر فضای مجازی در نهایت استانداردهای دوگانه توئیتر و حمایت آشکارش از اغتشاشات در ایران را به‌کارگیری توئیتر به عنوان سلاح جنگ شناختی ترکیبی از سوی امریکایی‌ها علیه ایران ارزیابی کرد.

source

توسط artmisblog