کمیته ملی المپیک باید برنامه خود را برای پرداخت پاداش به ورزشکارانی که صاحب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ می شوند، اعلام کند.
به گزارش ایسنا، اولین سهمیه المپیک پاریس توسط هانیه رستمیان در رشته تیراندازی  کسب شد و در فاصله ۶۷۵ روز تا آغاز بازیها، ایران صاحب اولین سهمیه شد.
کمیته ملی المپیک برای المپیک ریو و توکیو به ورزشکارانی که سهمیه گرفتند، پاداشی را پرداخت کرد و اکنون باید دید مدیریت جدید چه برنامه‌ای برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس دارد.
المپیکی‌ها برای المپیک توکیو ماهیانه مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت کردند و اکنون که رقابتهای کسب سهمیه المپیک آغاز شده است، کمیته ملی المپیک باید در مورد پاداش سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس هم تصمیم بگیرد.
کمیته ملی المپیک باید ابتدا مشخص کند که قرار است همانند المپیک توکیو حقوق پرداخت کند یا برنامه دیگری دارد. از طرفی به هر ورزشکار چه مبلغی تعلق می گیرد و اگر در بخش تیمی هم سهمیه گرفته شد، این پاداش چگونه بین ورزشکاران تقسیم می شود.
دوره پیش سرمربیان هم اندازه ورزشکار و مربیان نصف آن پاداش دریافت کردند و باید دید برنامه برای سهمیه‌های پاریس چیست.
 موضوع پاداش باید در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مورد بررسی قرار بگیرد و پس از تصویب، اجرایی شود.
از طرفی کمیته ملی المپیک کم کم باید به فکر تعیین سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک باشد و طبق ماده ۲۲ اساسنامه کمیته ملی المپیک، سرپرست هر کاروان ورزشی، حداقل یک سال و نیم قبل از هر رویداد باید انتخاب شود. بنابراین کمیته ملی المپیک تا اسفند  سال جاری باید سرپرست کاروان ایران را انتخاب کند.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog