روزنامه جمهوری اسلامی با مرور مواضع و عملکرد طالبان در قبال مردم افغانستان و ایران و همچنین تلاش این گروه برای ارتباط با آمریکا و اسرائیل، از کسانی که در ایران این گروه ترریستی را تطهیر می‌کردند خواست درصدد جبران برآیند.
به گزارش جمهوری اسلامی، پایمال کردن حقابه ایران از هیرمند و ستیز با زبان فارسی بخشی از پاسخی است که طالبان به ایران و کسانی در ایران داده‌اند که تلاش کردند این گروه خشن، وابسته به آمریکا و صهیونیسم و متحجر را تطهیر کنند. گزارش دیروز نماینده سازمان ملل که گفت: «وضعیت انسانی در افغانستان وخیم است» نشان می‌دهد حکومت خودخوانده طالبان چه بلائی بر سر مردم افغانستان آورده است.
اکنون که پرده تزویر از چهره طالبان کنار زده شده و هیچ تردیدی در وابستگی آنها به آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی نمانده، زمان آن فرا رسیده که تطهیرکنندگان این گروه تروریست به اشتباه خود اعتراف کنند و درصدد جبران آن برآیند.

source

توسط artmisblog