نمایندگان ورزشکاران، مربیان و داوران برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه‌سواری مشخص شدند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان ورزشکاران، مربیان و داوران برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری مشخص شدند.
در نشست کمیسیون ورزشکاران فرانک پرتوآذر به عنوان رییس کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد. با رای گیری از نفرات حاضر در کمیسیون به ترتیب محمد دانشور خرم، احسان خادمی، علی علی عسگری در بخش مردان و  فرانک پرتوآذر، ماندانا دهقان و سولماز کربلایی در بخش زنان به عنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران در مجمع عمومی فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شدند.
در نشست کمیسیون مربیان نیز امید سراجی به عنوان رییس کمیسیون داوران انتخاب شد. همچنین رای گیری با نفرات حاضر انجام در پایان محمود وفایی محمد ابوحیدری به عنوان نماینده مربیان مرد و ریحانه طالبی و فرشته چلانی به عنوان نماینده مربیان زن در مجمع عمومی فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شدند.
در نشست کمیسیون داوران، رمحمدرضا صفاپور به عنوان رییس کمیسیون داوران انتخاب شد. در پایان این رای گیری نیز محمدرضا صفاپور به عنوان نماینده داوران مرد و  پورحیدری به عنوان نماینده داوران زن در مجمع عمومی فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شدند.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog