درحالی که همگان تصور می‌کنند تحریم‌های آمریکا صرفا روی مسائل اقتصادی تاثیر دارد، اما این موضوع کار تامین توپ‌های رسمی جام‌جهانی را برای تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با دشواری روبه‌رو کرده است. با وجود اینکه تا پیش از اردوی قطر، تیم ملی توپ‌های رسمی جام‌جهانی را در اختیار نداشت، در نهایت با ترفندهایی همچون حملِ چمدانی، توپ در اختیار تیم ملی قرار گرفت.
خبرنگار:مهدی روزخوش / تدوینگر : اسماعیل گلرخ

source

توسط artmisblog