لاوروف روز جمعه در نشست کنفرانس “آسیای مرکزی و جنوبی، اتصال منطقه ای: چالش ها و فرصت ها” در تاشکند گفت در روزهای اخیر شاهد وخامت سریع اوضاع در افغانستان هستیم.
لاوروف خاطرنشان کرد: “با توجه به خروج عجولانه نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان ، عدم اطمینان در مورد توسعه اوضاع نظامی و سیاسی در این کشور و فراتر از آن به شدت افزایش یافته است”

source

توسط artmisblog