انتظار می‌رود برای جلوگیری از غرق شدن و تهدید جان مردم، اکیب‌هایی از هلال احمر و غریق نجات هایی از آتش‌نشانی در این روزهای گرم تابستانی در محوطه سدها مستقر شود.

source

توسط artmisblog