زندان بوشهر، آکادمی راوین و شرکت سامانه گستر سحاب پرداز سه نهادی هستند که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
فهرست کامل تحریم‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: سید‌حشمت الله حیات الغیب،هدایت‌الله فرزادی،مورد فتحی،فرزین کریمی،محمد کاظمی،حسین مدرس خیابانی،محمد حسین خسروی،سید مجتبی مصطفوی،عباس نیلفروشان،محمدرضا استاد،حیدر پسندیده،مرتضی پیری،احمد شفاهی،زندان بوشهر،آکادمی راوین و شرکت سامانه گستر سحاب پرداز.

source

توسط artmisblog