مهدی بیژن‌زاده در پاسخ به اینکه با توجه به اتفاقات اخیر خوابگاه دانشجویی صدف، آیا چهار دانشجوی بازداشتی آزاد شده‌اند، اظهار کرد: بله، آزاد شده‌اند.
وی گفت: در حال حاضر شرایط خوابگاه دانشجویی کاملا عادی است و در حال بازسازی موارد هستیم.
جمعه شب (۶ مهرماه) فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان‌دهنده ورود افرادی به محوطه خوابگاه دانشجویی صدف اهواز و بازداشت یک دانشجو بود.

source

توسط artmisblog