ایسنا/خراسان شمالی استاندار خراسان شمالی گفت: الزام ارائه استاندارد های روز آسانسورهای تمام دستگاه های دولتی در یک بازه زمانی محدود با توجه به زمان ساخت باید سریع انجام شود.
به گزارش ایسنا، محمد رضا حسین نژاد صبح امروز در نخستین شورای استاندارد استان با تاکید بر اینکه باید به صورت عملیاتی موضوع استاندارد سازی آسانسور های دستگاه های دولتی دنبال شود، افزود: هر آسانسور باید با استانداردهای زمان خود مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: صرفا مسدود کردن قسمتی از اعتبار دستگاه ها تا زمان اخذ گواهینامه ایمنی و کیفیت، مطلوب نیست؛ باید ضرب العجلی برای رفع نواقص داده شود تا به نتیجه برسد؛ در غیر این صورت با کمک رأی دادگاه، موضوع پیگیری قضایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه استاندارد سازی زمین های بازی تحت پوشش شهرداری ها و دهیاری ها اجباری است، افزود: مسئله اصلی، حفظ سلامتی، ایمنی و جان شهروندان است.
حسین نژاد خاطرنشان کرد: اهمیت ورود سازمان استاندارد به موضوعات مختلف باید اولویت بندی شود. چراکه موضوعاتی همچون آسانسور یا استانداردسازی تجهیزات پارک ها و فضای بازی کودکان، دارای اهمیت ویژه و اولویت دار است.
به گزارش ایسنا، در پایان این شورا از واحدهای استاندارد نمونه استانی با حضور استاندار خراسان شمالی تقدیر بعمل آمد.

انتهای پیام

source

توسط artmisblog