کارت شرکت در آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص گروه آزمایشی هنر درآزمون سراسری سال 1400 منتشر شد.
به گزارش خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، کارت شرکت در آزمون‌های عملی و طراحی رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1400 منتشر شد.
بر همین اساس داوطلبان مشمول با مراجعه به سایت سازمان سنجش کارت شرکت در آزمون تخصصی خود را دریافت کنند.
در حال حاضر امکان دریافت کارت شرکت در آزمون عملی رشته طراحی صحنه در آزمون سراسری سال 1400، کارت شرکت در آزمون عملی رشته بازیگری – کارگردانی در آزمون سراسری سال 1400، کارت شرکت در آزمون عملی رشته نمایش عروسکی در آزمون سراسری سال 1400 و کارت شرکت درآزمون عملی رشته ادبیات نمایشی در آزمون سراسری سال 1400 فراهم است.
انتهای ÷یام/

source

توسط artmisblog